Pokládka litých asfaltů

Chci vědět více

O firmě

Založena v roce 1991 jako rodinná společnost otcem odborníkem, který v oboru asfaltování v té době pracoval již třicet let. V současné době provozována synem a vnuky. Dohromady má firma více jak 55 letou praxi v oboru.

V roce 1993 přebírá hlavní agendu firmy syn Aleš Janus. Hlavní činnost firmy je oprava a rekonstrukce chodníků, schodišť, malých parkovacích ploch a částečné opravy vozovek. Společnost rozšiřuje portfolio své činnosti o vytvoření ochrany izolace mostů, odvodňovacího kanálku mostních konstrukcí, asfaltování ploch průmyslových, zemědělských i potravinářských hal a podzemních i střešních garáží. Asfaltová úprava plochých střech ke komerčnímu využití a v neposlední řadě úpravy ploch pivovarnických provozů a soukromých budov.

Naše služby

Nabízíme Vám pokládku litého asfaltu vyráběného v obalovnách Porr a.s. závod Středokluky a v pražské obalovně Herink s.r.o. .

Výrobna litého asfaltu míchá směsy na požadavek zákazníka podle potřeby, kam se litý asfalt bude pokládat.

Příklad: ochrana izolace, chodníky, vozovky, opravy po výkopech, bezprašné podlahy, izolace mostů. V prostorách, kde se musí podlahy umývat vodou, hřiště a nejtvrdší směsy se pokládají do hal a skladů.

Veškeré výrobky jsou kontrolovány akreditovanou laboratoří. Na položený úsek je možné chodit cca za hodinu po skončení pokládky litého asfaltu. Těžší provoz např. stavění regálů, lešení, jízda vysokozdvižných vozíků, nákladních automobilů podle teploty vzduchu 5 až 8 hodin po skončení pokládky litého asfaltu.

Technologie

Litý asfalt je živičný povrch ze směsi polotuhého asfaltu, kameniva frakce 4 – 8 mm, písku a vápencové moučky. Rozprostírá se ručně v jedné nebo více vrstvách. Povrchová úprava je v případě požadavku drsnosti prováděna posypem křemičitým pískem nebo drobnou drtí. Bez posypu je povrh hladký. Jestliže má být povrch hladký ale nekluzký (vhodné například pro povrch na inlinové dráhy), provede se povrchová úprava zaválcováním ručním železným válcem.

Posudek prokazuje, že z LITÉHO ASFALTU při používání nevycházejí žádné měřitelné emise a tím není ohrožováno zdraví lidí ani zvířat.

Výhody lítého asfaltu

 • Má dlouhou životnost
 • Vyžaduje minimální dobu pro tuhnutí
 • Má vynikající odolnost proti opotřebení
 • Je odolný vůči působení solí a ropných produktů
 • Odolný proti střídání tepla a mrazu
 • Velmi dobře tlumí hluk
 • Není porovitý, je vodotěsný (izoluje)
 • Prakticky nehořlavý
 • Nevyžaduje žádnou péči nebo údržbu
 • Snadno se čistí vodou nebo mýdlovým roztokem
 • Nulová možnost jakéhokoliv poškození podkladních vrstev
  (voda, plyn, kanalizace, elektrika...)
 • Je recyklovatelný a tím šetrný k životnímu prostředí

Kde lze využít litý asfalt?

01
Povrchová úprava podlah do skladů
02
Izolace mostů
03
Zemědělské objekty stáje, drůbežárny, sklady na obilí, ovoce, zeleniny,hnojiva apod.
04
Chodníky, hřiště, účelové komunikace, schodiště apod.

Reference

Ceník

V ceně je zahrnuto položení směsi LA na místo určení, posypání stejnorodým křemičitým pískem a zaválečkování kvůli zdrsnění a srovnání povrchu ručním železným válcem dle možnosti. Nově položené materiály LA se mezi sebou zavaří a tepelně spojí. Starý a nový materiál se zatírá tekutou gumoasfaltovou směsí SA/12. Dále je do celkové ceny zahrnuta doprava materiálu na místo určení. Na přání zákazníka a dle normy ČSN - 73 6122 pokládáme pod LA na nový beton nepískovanou lepenku z důvodu rozptýlení tlaků a plynů. Cena za 1 m2 lepenky je 34,- Kč. Na přání zákazníka dokládáme jakost materiálu certifikátem a atestem provedeným akreditovanou laboratoří.

Minimální vrstva litého asfaltu je 25 mm.

Celková cena za práci a materiál činí za 1 m2 / 3 cm vrstvy 570,- Kč.

Přirážka za práci malého rozsahu:

 • do 50m2 = 10%
 • do 20m2 = 20%
 • do 10m2 = 30%
 • do 5m2 = 50%

Všechny výše uvedené ceny jsou bez DPH

Cena závisí na konkrétním místě, dostupnosti a připravenosti podkladního povrchu. Může být účtována přirážka za ztížené pracovní podmínky.

Záruka na provedené práce i materiál je 2 roky. Dle technologických možností lze záruku prodloužit.

Kontaktujte nás

Napište nám a nejpozději do 24h se Vám ozveme zpět