Ceník

Položení 1 m2/1 cm vrstvy LA stojí 155,- Kč. V ceně je zahrnuto položení směsi LA na místo určení, posypání stejnorodým křemičitým pískem a zaválečkování kvůli zdrsnění a srovnání povrchu ručním železným válcem dle možnosti. Nově položené materiály LA se mezi sebou zavaří a tepelně spojí. Starý a nový materiál se zatírá tekutou gumoasfaltovou směsí SA/12. Dále je do celkové ceny zahrnuta doprava materiálu na místo určení. Na přání zákazníka a dle normy ČSN - 73 6122 pokládáme pod LA na nový beton černou nepískovanou lepenku z důvodu rozptýlení tlaků a plynů. Cena za 1 m2 černé lepenky je 34,- Kč. Na přání zákazníka dokládáme jakost materiálu certifikátem a atestem provedeným akreditovanou laboratoří.

Minimální vrstva litého asfaltu je 25 mm.

Celková cena za práci a materiál činí za 1 m2 / 3 cm vrstvy 499,- Kč.

Přirážka za práci malého rozsahu:

  • do 50m2 = 10%
  • do 20m2 = 20%
  • do 10m2 = 30%
  • do 5m2 = 50%

Všechny výše uvedené ceny jsou bez DPH

Cena závisí na konkrétním místě, dostupnosti a připravenosti podkladního povrchu. Může být účtována přirážka za ztížené pracovní podmínky.

Záruka na provedené práce i materiál je 2 roky. Dle technologických možností lze záruku prodloužit.

www.janusyn.cz © 2016, vytvořil inspiretap.cz